A metamorfózisok tesztje és annak művészetterápiás alkalmazása

A metamorfózisok tesztje egy Jacqueline Royer, francia pszichológusnő által kidolgozott verbális projektív eljárás, melyet hazánkban többnyire a pályaválasztási tanácsadók és pedagógusok alkalmaznak. Mivel a teszt szimbólumokkal dolgozik, és lehetőséget ad önmagunk és egymás jobb megértésére, így kiválóan felhasználható művészetterápiás foglalkozások, csoportok alkalmával, akár eredeti, akár kreatívan módosított formában. Mai bejegyzésemben erről a tesztről olvashattok!

♣ ♣ ♣

A metamorfózis görög eredetű kifejezés, mely átalakulást, átváltozást és fejlődést jelent. Életünk folyamatos fejlődés és átalakulás, melynek irányát a környezet hatásain kívül belső motivációink befolyásolják. A személyes fejlődés és annak következő lépése, valamint végcélja sokszor tudattalan, rejtve marad előlünk.

hernyó

A metamorfózisok tesztje a tudattalan motivációkkal dolgozik, melyeket szimbólumok formájában hív elő. A teszt két részből áll, egy-egy egyszerű kérdéssor, melynek instrukciója mesei bevezetésként varázsol bennünket vissza gyermekkorunkba. Az első részben ez így hangzik:

„Képzelje el, hogy van egy varázsló, mint a mesékben, aki most elvarázsolja, de szabad választást hagy abban, hogy mivé. Tehát, ha ez a varázsló most egy állattá varázsolná, milyen állat szeretne lenni? Miért?”

A kérdéssor további kategóriákra kérdez rá, mint például szín, bútor, szerszám (a teljes instrukciót ennek a cikknek a végén találjátok). A válaszoló feladata, hogy minden kategóriában megnevezze, mivé szeretne átalakulni, majd megindokolja választását.

A teszt ezen része megmutatja az egyén vágyait, motivációit, az énideálról mesél. Választásaink rendszerint olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, melyekkel azonosulni szeretnénk, azonban azokkal jelenleg még – részben, vagy egészében – nem rendelkezünk.

pillangó

A teszt második felének instrukciója a következő:

„A varázsló most már nem ad szabad választási lehetőséget, csak annyi szabadságot hagy meg, hogy megválassza, mivé ne varázsolja semmiképp. Tehát milyen állat nem lenne semmiképp? Miért?”

A kérdéssorban a továbbiakban az előző részből megismert kategóriák ismétlődnek. Ez a szakasz az én elutasított aspektusait tárja elénk. Olyan negatív tulajdonságokat, melyekkel a válaszadó rendelkezik, ám azoktól szabadulni szeretne akár azok társadalmi elutasítottsága, akár morális okok miatt.

A teszt eredeti formájában egyénekkel vagy csoportokkal is felvehető és értelmezhető. Javasolt a válaszok írásban való rögzítése, hiszen terápiás vagy/és csoportfolyamatban ezek a későbbiekben is elővehetőek és a változások összehasonlíthatóak. A válaszok értelmezése – a művészetterápiás alkotások értelmezéséhez hasonlóan – az egyén szimbólumvilágát felfejtő folyamat, de további támpontot ad ehhez Szőnyi Magda könyve.

Szőnyi Magda Metamorfózisok tesztje könyv

A kérdésekre adott válaszok önmagukban is felszabadítóak lehetnek a válaszadó számára, illetve segítik egymás mélyebb megismerését, így az ötlet alapján játszható akár egyszerű (értelmezés nélküli) kérdés-felelet játék gyermekekkel, családtagokkal, barátokkal.

Csoportok esetén a feladat színesíthető azzal, hogy a tagok egymásról is nyilatkoznak: mi lenne a többi csoporttag, ha állat/virág/szín/stb. lenne. Ezzel összevethetővé válik az önmagunkról alkotott ideális kép a többiek által adott visszajelzésekkel.

A művészetterápia azért különleges terápiás lehetőség, mert a feladatok kreatívan variálhatóak és formálhatóak. A metamorfózis teszt nem csak verbálisan működik, készíthetünk rajzot, kollázst a vágyott metamorfózisokról, eljátszhatjuk azokat mozdulatokkal, versbe foglalhatjuk őket. A lehetőségek ebben az esetben is végtelenek és csoportvezetőhöz, csoporthoz szabhatóak.

No és Te milyen művészeti alkotássá varázsoltatnád át magad? 🙂

Advertisements