Térszimbolika – támaszpontok egy rajz elemzéséhez

Az elkészült rajzok és festmények eredményre vezető (gyógyulást, önismeretet segítő) elemzése nézetem szerint csak és kizárólag az alkotóval közösen sikerülhet. Nem hiszek a készen kapott elemzési szempontokban, és azok önkényes alkalmazásában, mivel minden ember saját lélektani világának megteremtője: saját szimbólumokkal és saját jelentésekkel. A Jungi szemlélethez való vonzódás mégis azt mondatja velem, hogy a szimbólumok egy része a kollektív tudattalanon keresztül összeköt bennünket, és univerzális jelentést hordoz. Hasonlóképpen gondolkodott Max Pulver is, aki 1931-ben megjelent kötetében (Symbolik der Handschrift) megalkotta a jungiánus pszichológián alapuló térszimbolika elméletét. Mai bejegyzésemben erről az elméletről írok, remélve, hogy minden olvasó a helyén kezeli és használja fel ezt a szemléletet, amely támaszpont lehet az elkészült művészetterápiás alkotások elemzéséhez.

♦ ♦ ♦

KépA pulveri térszimbolika a képet fent és lent, jobb és bal oldalra bontja fel. Felosztásában a jungi gondolkodás érhető tetten. A bal oldalról jobb oldalra való haladás az élet folyamatát jelenti, ezért szimbolikus haladás a születéstől, az anyától és a korai lélektani helyzetektől a jövő, a felnőtt lét, és az apai minőségek irányába. A lent és fent a tudattalan és tudatelőttes tartalmak, valamint a tudatosság és transzcendencia közötti feszültség dimenziója. Ezt a könnyen érthető térszemléletet Grünwald tovább színesítette. A két fő dimenzió mellett ő a tér átlóit is meghúzta, és az így keletkezett negyedekhez hozzárendelte a négy őselemet, azok minőségeivel.  A bal alsó sarok így a fixációk, megrekedések, a bal felső a vágyak tere, míg a jobb alsó sarok a hanyatlás, a jobb felső pedig a törekvések és az érdeklődés tereként értelmezhető. A kép középpontjában minden esetben a jelen pillanat található.

Az elmélet alapvetően grafológiai elemzés céljára lett kidolgozva, ugyanakkor segítségével mindenfajta képi kifejezés átgondolhatóvá válik. Bátran használjátok támaszpontként saját írásotok, firkáitok, rajzaitok megértéséhez.

Advertisements