Országos Művészetterápiás Konferencia 2014

Kép

A Magyar Művészetterápiás Társaság idén is megrendezi éves művészetterápiás konferenciáját, melynek előzetes kiírását az alábbiakban olvashatjátok.

♠ ♠ ♠

ÁRAMLÁSBAN IV.
Trauma és gyógyítás művészetterápiával
Országos Művészetterápiás Konferencia 2014. november 7-8-9.
megrázkódtatás, kirekesztettség, emlékezés

Az Áramlásban művészetterápiás konferencia hagyományait követve a Magyar Művészetterápiás Társaság újra életre hívja az országos művészetterápiás találkozót az ELTE Bárczi Gusztáv Karral együttműködve. A konferencia témája a trauma és annak gyógyítása a művészetterápia eszközeinek segítségével.

(…)

A trauma szó jelentése meglehetősen sokrétű, manapság sokszor használt, már-már elcsépelt, divatos kifejezés is lett. Éppen ezért is fontosnak tartjuk, hogy a közéleti diskurzusból visszatereljük a szót a tudományos keretek közé. A trauma, mint jelenség újra felfedezése Ferenczi Sándor nevéhez köthető. Ferenczi S. a Klinikai naplójában (1932) a háborús neurózisok tanulmányozása kapcsán a következőket írja: a háborús sebesültekkel olyasmi történik, mint amikor „az anya megmenti gyermekét az életveszélyből és csak ezután esik összes ájultan. A háborús neurózisban a megmentett személy nem egy másik ember, hanem az én.” Traumatikus élmény a háború, elhurcolás, kirekesztettség, baleset, katasztrófa de bármely típusú elhanyagolás, az érzelmi ráhangolódás hiánya, vagy abúzus is.

Az emberi élet látszólagos biztonsága hamar semmivé lesz, ha otthonunk megszűnik, megsérül, ha kapcsolataink elvesznek. A fenti nehézségek a terápiás térben megjelenve személyes élettapasztalatot, nem ritkán bölcsességet, nyitottságot kívánnak a szakembertől. Sokat tanulhatunk egymástól, egymás szakmai hozzáállásból, tapasztalataiból.

Konferenciánk témaválasztása tehát a mindennapok terápiás nehézségeiben gyökerezik és célja egymás tudásának gazdagítása, a párbeszéd és közös gondolkodás fellendítése. Várjuk mindazon szakembereket, laikusokat, akik találkoznak a trauma feldolgozás különböző formáival, vagy érdeklődnek a tudományos elméletek és szakmai megvalósítás iránt.

A művészetterápiás konferencia lehetőséget kíván nyújtani arra, hogy a különböző irányzatok szakmai képviselői bemutatkozzanak, illetve meg kívánja teremteni a lehetőséget és teret a szakmai eszmecserére, vitára, tapasztalatgyűjtésre. Lehetőséget teremt, hogy a szakma eszmét cseréljen a döntéshozó szervezetekkel, intézményekkel, ahol ez a nagyon értékes munka a  gyógyítás szolgálatába állítható.

A Társaság honlapja: muvterapia.hu

Érdeklődni lehet: mmtkonf@gmail.com

Advertisements