Jegyzet a szülés utáni depresszióról

anyaság

Amit régen a nagycsaládokban és a falvakban a nők közössége megtett, ma a nukleáris családokban, a távolságok és az elidegenedés miatt alapvetően hiányzik. A gyermekágy alatt a nő jobbára magára marad újszülött gyermekével és egy új életmód problémakörével. Hiába is próbálkozott korábban. Erre az újfajta életre felkészülni – közhely ide vagy oda – nem lehet.

Az első hetekben a magasztos és pokoli pillanatok váltják egymást. A nő megküzd régi életéről szóló emlékeivel, saját vágyaival és szükségleteivel, melyek az újdonsült családi hierarchiában többnyire kielégületlenek, vagy hosszú ideig frusztrálódnak.

A lélektan egyik közismert elmélete alapján a frusztráció agressziót szül. A gyermekágyát töltő nő frusztrációja ma még csak gyengén foszladozó társadalmi tabu. Az ebben a szégyennel és lelkiismeret furdalással terhes időszakban felfakadó agresszió szerencsés esetben csupán vágykielégítő rémképekként szublimálódik, ezzel újabb lelkiismereti problémát okozva az anyának. A csecsemővel kapcsolatos erőszakos képzetek azonban nem az anyaságra való képtelenség, vagy a csökkent értékűség jelei, csupán a lélek normál működéséé. A női psziché ezekkel mintegy mágikus módon, az agressziót álommá szelídítve védekezik a megnövekedett stresszel szemben.

A gyermekágy időszaka alatt az anya mégoly támogató környezetben is magára marad ezekkel a titkolt fantáziákkal. Lélektani és fizikai bezártsága kínzóan behatárolja az életét. Tapasztalat híján – tehát kiemelten az első gyermek nevelésekor – nincsen tisztában azzal, mikor változik majd élete újra „elviselhetővé”. A napok összemosódnak, az új élet kiszámíthatatlansága miatt pedig többnyire célok nélkül telnek.

Tapasztalatom szerint a gyermekágyi depresszióban szenvedő nőknek olyan támogató kapcsolatra van szükségük, ahol szégyenüket félretéve beismerhetik agresszív képzeteiket, negatív gondolataikat, és önmagukkal kapcsolatos kétségeiket.

Egyéni konzultációim során maximális figyelemmel, és kliensre szabott egyéni terápiás tervvel támogatom a hozzám forduló anyákat!

Segítséget kérni nem szégyen. Felelősséget vállalni önmagunkért kötelesség!

Advertisements